Sabbat voor de wereld.
De Sabbat maakt onderdeel uit v

an de wet die op de Sinaï werd afgekondigd. Maar dat was niet de eerste keer, dat ze als rustdag werd aangemerkt. Het volk Israël kende de Sabbat al vóór ze bij de Sinaï kwam. Op weg naar de Sinaï hielden zij hem al. Toen sommige mensen hem schonden, bestrafte de HEERE hen, en zei: “Hoelang weigert u nog zich aan Mijn geboden en Mijn wetten te houden?
De Sabbat is niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Hij is in de Hof van Eden aan de mens bekend gemaakt. Net als de andere voorschriften van de Decaloog is het een eeuwigdurende verplichting. Christus zegt van de wet, waarvan het vierde gebod onderdeel uitmaakt: “Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan.” Mattheüs 5: 17. Zolang de hemel en de aarde bestaan, zal de Sabbat blijven, als teken van het gezag van de Schepper. En wanneer de Hof van Eden weer op aarde zal bloeien, zal Gods heilige rustdag door iedereen onder de zon in ere worden gehouden. “Van de ene Sabbat tot de andere” zullen de bewoners van de verheerlijkte nieuwe aarde “komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE.” Jesaja 66: 23 NBG.